فروشگاه جامع تحقیقات معدنی
مهندسی معدن کسب درآمد دائم از اینترنت

مقالات انگلیسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

مقالات انگلیسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مجموعه مقالات ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی با موضوع فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)   بیش از 60 مقاله انگلیسی در زمینه کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) در موضوعات مختلف مهندسی معدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (2)

مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (2) مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (2)   بیش از 40 عنوان کتاب و هندبوک با موضوع آتشباری و انفجار در معادن برخی از عناوین این مجموعه: Blasting as an AML Reclamation Method 1 & 2 Explosives Explosives and Rock Blasting Shock, Impact and Explosion US Bureau of Mines Reports Vibrations and Underground Mines ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (1)

مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (1) مجموعه کتاب های انگلیسی آتشباری در معادن (1)   30 عنوان کتاب و هندبوک با موضوع آتشباری و انفجار در معادن برخی از عناوین این مجموعه: Explosives and Blasting Procedures Manual Hydroblasting and Coating of Steel Structures Propellants and Explosives Rock Blasting And Overbreak Control Vibrations and Slope Stability Vibrations and Water Wells Blast Waves Draft Explosive Regulations Dri ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

گزارش کارآموزی کارخانه فلوتاسیون معدن سرب و روی باما

گزارش کارآموزی کارخانه فلوتاسیون معدن سرب و روی باما گزارش کارآموزی کارخانه فلوتاسیون معدن سرب و روی باما   فایل Word تعداد صفحات: 42 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی معدن گچ

گزارش کارآموزی معدن گچ گزارش کارآموزی معدن گچ   فایل Word تعداد صفحات: 66 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی معدن آه ک نرداغی قم

گزارش کارآموزی معدن آه ک نرداغی قم گزارش کارآموزی معدن آهک نرداغی قم   فایل Word تعداد صفحات: 34 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

مقالات فارسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات فارسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مجموعه مقالات علمی پژوهشی و کنفرانسی با موضوع فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   بیش از 30 مقاله فارسی و فایل آموزشی در زمینه کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در موضوعات مختلف مهندسی معدن   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقالات انگلیسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات انگلیسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مجموعه مقالات ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی با موضوع فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)   50 مقاله انگلیسی در زمینه کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در موضوعات مختلف مهندسی معدن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران-دانشگاه تهران-شهریور ماه 1394   تعداد مقالات: 308 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات همایش ملی عمران و توسعه پایدار

مجموعه مقالات همایش ملی عمران و توسعه پایدار مجموعه مقالات همایش ملی عمران و توسعه پایدار-موسسه آموزش عالی خاوران-بهمن ماه 1391   تعداد مقالات: 243 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران

مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس تونل ایران-دانشگاه صنعتی شریف-تیر ماه 1385   بیش از 100 مقاله فارسی و انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل ایران

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل ایران مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس تونل ایران-دانشگاه تربیت مدرس-اردیبهشت ماه 1388   بیش از 80 مقاله فارسی و انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل

مجموعه مقالات نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل مجموعه مقالات نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل-هتل المپیک تهران-آبان ماه 1390   بیش از 280 مقاله فارسی و انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران-دانشگاه تهران-مهر ماه 1391   تعداد مقالات: 225 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران-دانشگاه یزد-بهمن ماه 1388   تعداد مقالات: 282 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران-دانشگاه تهران-آبان ماه 1387   تعداد مقالات: 152 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران-دانشگاه تربیت مدرس تهران-سال 1383   تعداد مقالات: 80 مقاله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران

مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی فناوری های معدنکاری ایران-دانشگاه یزد-شهریور ماه 1391   بیش از 180 مقاله در زمینه های استخراج، اکتشاف، فرآوری و مکانیک سنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

آموزش نرم افزار SPSS

آموزش نرم افزار SPSS آموزش نرم افزار SPSS نرم افزار SPSS يك نرم افزار بسيار معتبر و قوي در زمينه تحليل هاي آماري است كه سال ها مورد استفاده قرار گرفته است. در اين نرم افزار يك كاربرگ براي ورود داده‌‌ها در اختيار شما قرار مي‌گيرد. پس از واردكردن داده‌ها, فرمان هاي مورد نظر خود جهت انجام انواع محاسبات, تبديل ها, رسم نمودارها و تحليل ها را مي‌توانيد اعمال كنيد و سپس نتيجه كار خود را در يك صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

گزارش کارآموزی معدن منگنز ونارچ قم

گزارش کارآموزی معدن منگنز ونارچ قم گزارش کارآموزی معدن منگنز ونارچ قم   فایل Word تعداد صفحات: 57 صفحه   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

گزارش کارآموزی معدن منگنز شهرستانک قم

گزارش کارآموزی معدن منگنز شهرستانک قم گزارش کارآموزی معدن منگنز شهرستانک قم   فایل Word تعداد صفحات: 78 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مقالات انگلیسی آتشباری در معادن

مقالات انگلیسی آتشباری در معادن مجموعه مقالات ژورنال ها و کنفرانس های بین المللی با موضوع آتشباری و انفجار در معادن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مقالات فارسی آتشباری در معادن

مقالات فارسی آتشباری در معادن مجموعه مقالات علمی پژوهشی و کنفرانسی با موضوع آتشباری و انفجار در معادن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):
نظرسنجی
به نظر شما پیرامون کدامیک از موضوعات زیر محصولات بیشتری در سایت قرار داده شود؟

پین پول

filesell filesell

ابزار هدایت به بالای صفحه

با کليک بر روي +1 ما را در گوگل محبوب کنيد
فروش آموزش زبان انگلیسی نصرت - فروش آموزش زبان انگلیسی نصرت دانلود آهنگ - فروشگاه ایران سی سی تی وی